Osho - Bhagwan Shree Rajneesh

 

Osho is een goeroe uit India die in de jaren zeventig van de twintigste eeuw in het westen bekend werd onder de naam Bhagwan Sjree Rajneesh, of gewoon 'Bhagwan'. Later veranderde hij zijn naam in Osho, een zen-naam voor 'spirituele meester'.

Bhagwan was de stichter van een grote internationale, spirituele beweging die volgelingen uit de hele wereld trok. Eerst in Poona (India) en later in de Verenigde Staten leefden duizenden volgelingen, zogeheten Sannyasins, in een commune bij Bhagwan. Ook in diverse landen, waaronder Nederland, ontstonden leefgemeenschappen waar de volgelingen van Bhagwan met elkaar samenwoonden.

De boodschap van Osho is gebaseerd op diverse stromingen uit het christendom, taoïsme en boeddhisme. Centraal staat de zoektocht naar het Zelf via meditatie.

De invloed van Osho (zijn woorden, zijn ideeën) kom je nog steeds op heel veel plaatsen tegen. Zoals Divyam Aat op de website van de Vrienden van Osho schrijft:
Spirituele leraren en Meesters zijn er om je persoonlijkheid als een illusie te ontmaskeren. Wat er dan zichtbaar wordt is je oorspronkelijk gezicht, je ware wezen. Dat spiegelen zij. Dat ontmaskeren gebeurt soms hardhandig, maar altijd met liefde. Osho was zo’n spirituele leraar. Toen hij twintig jaar geleden, in januari 1990, overleed was hij over de hele wereld bekend om zijn onorthodoxe methodes. En nog steeds is de storm die hij teweegbracht niet tot rust gekomen. Integendeel, ook nu is hij nog steeds bezig mensen te leren hun maskers af te gooien. Bal demasqué.


Links naar Osho-sites